Classificació

Felicitats als guanyadors

La primera xifra són les partides guanyades i la segona la diferència de punts.

Entre parèntesi el número de parella inscrita.

1. Jordi i Jaume (7)................................................................ 5 + 173

2. Xavier i Forcada (3)......................................................... 4 + 259

3. Carlos i Sandalio (17)....................................................... 4 + 224

4. Antonio i Antonio (13)...................................................... 4 + 205

5. Carlos i Titi (27)................................................................. 4 + 131

6. Olivé i Olivé (8)................................................................. 4 +  64

7. Vicenç i Martí (11)............................................................... 4 +  53

8. Pinar i Joan Pubill (18)..................................................... 3 + 133

9. Francesc i Joan (10)......................................................... 3 + 106

10. Canet i Agus (9)............................................................... 3 +  84

11. Corpetit i Ángeles (32).................................................... 3 +  82

12. Wakey i Nito (35).............................................................. 3 +  74

13. Jordi León i Toni Iglesias (13)....................................... 3 +  68

14. Pep i Àngel (14)................................................................. 3 +  63

15. Dani i Ike (6)....................................................................... 3 +  56

16. Miquel Companys i Eusebi Ribes (25)...................... 3 +    7

17. Albert i Toni (12).................................................................. 3 -     1

18. Jordi i Bernat (1)................................................................. 3 -   23

19. Enric i Ramón (23)............................................................. 3 -   44

20. Remei i Dolors (30).......................................................... 2 + 195

21. Joel i Jordi (16).................................................................... 2 +  76

22. Jesús i Albert (21).............................................................. 2 +   5

23. Eduard i Jaqueline (31).................................................... 2 -  32

24. Joaquimi i Josep (5)........................................................ 2 -   34

25. Ferran i Susana (36)........................................................ 2 -   35

26. Masferrer i Oriol (2).......................................................... 2 -   46

27. Jaume i Tià (37).................................................................. 2 -   64

28. Juanito i Armando (22).................................................... 2 -  164

29. Jaume i Molina (28)........................................................... 2 -  131

30. Jordi Sentís i Francisco Romero (33)........................... 2 - 162

31. Diego i Francesc Bertran (15)........................................... 2 - 218

32. Pedro i Gitano (20)............................................................. 1 -   37

33. DeepButi i Sefa (19)............................................................. 1 -  55

34. Joan Maria i Jordi (29)........................................................ 1 - 158

35. Enric i Pilar (26)...................................................................... 1 - 171

36. JR Biosca i Dolors Juny (4)................................................. 1 - 171

37. Marcel i Gepi (34)................................................................... 1 - 343


Agrair-vos a tots els jugadors l'excel·lent comportament, bona actitud i millor saber estar.

Gràcies per la vostra participació, us esperem l'any vinent..

.


Per als Mòbils

Sembla que vagi millor

Si no us maregeu podeu ampliar-la tant com vulgueu.